בס"ד
תורמים
האתר נתרם לעילוי נשמת מנחם יעקב חי ז"ל ואשתו חנה חניני בת לולו ז"ל
לעילוי נשמת
  • משה בן משה in 24 ימים
יום פטירה
יעקב עזרא בכור בן צלאח
עזרא דרור דרוויש בן סרינה
אפרים עזרא נואמה בן חביבה
יוסף יחזקאל ששון בן רוזה
):
WP-Ticker powered by SteGaSoft
הודעות ואירועים
ניתן לערוך אירועים באולמות בית הכנסת עד 150 איש !
הודעות הודעות הודעות
הודעות הודעות הודעות
הודעות הודעות הודעות
הודעות הודעות הודעות
הודעות הודעות הודעות
אירועים אירועים אירועים
עוד הודעה
עוד אירוע
WP-Ticker powered by SteGaSoft

יקרי הקהילה – חודש תשרי
שם יום חודש תרומה
משה יעקב מרום בן יוכבד א תשרי
צילה בת מאיר א תשרי
אסתר מרים בת יוסף נאה ג תשרי
נעים סלמן יהודה טוויג ד תשרי
ביז'ה עטיה בת שרה ד תשרי
יוסף יעקב לביא עבדאלנבי ו תשרי
יוסף בן כתון ו תשרי
יעקב עזרא בכור בן צלחה ו תשרי
ענת בת רינה ז תשרי אסון אל על באמסטרדם
יצחק שוחט בן צאלח ונעימה ח תשרי
שמעון בן חיים סלומון ח תשרי
צלחה בכור בת כתון ח תשרי
שרה פרחי בת יעקב וחיה לאה ח תשרי
שמואל נצראללה בן לולו ט תשרי
יעקב יוסף כבאזה ט תשרי
סלים סלחה סוסה ט תשרי ספר תורה
אברהם סלים כדורי בן חניני ט תשרי
רחל שאבי בת שמואל ועזיזה יא תשרי
ד"ר אצלאן אריה יצחק חיים טוויג יב תשרי נפל במלחמת יום כיפור
בלה בת זהבה מלכי יב תשרי
יעקב מוזס בן משה חביבה יג תשרי חזן בית הכנסת
מרגריט בת רוזה גבאי יג תשרי ממייסדי בית הכנסת
ניסים בן חניני וכדורי דיווה יג תשרי
אוודט ניר חוגר יד תשרי
חני אהרון שרון בן צדוק ונזימה יד תשרי
רחל סמואל בת כתון ועזרא טו תשרי
שולמית שוחט בת מרים טו תשרי
יעקב בן תמו הכהן יז תשרי
שם יום חודש תרומה
חביבה בת עזיזה יז תשרי
מאיר יחזקאל אלבג יח תשרי
אברהם עזרא יוסף נסים יח תשרי
שלמה משה נסים יח תשרי
שמעון נעים בן משה יט תשרי
אפריים עזרא נואמה בן חביבה כ תשרי
שמחה בת סמרה כ תשרי
גהרן בת שמחה כ תשרי
סעידה בת רגינה כא תשרי
משה שלמה יושע כא תשרי
לולו בת חניני פתאל (לבית ג'דאע) כב תשרי
מרדכי אוחנה כב תשרי ספר תורה
אשת נסים שלו הלוי כג תשרי
אברהם בן נאג'יה בן ג'ורג'יה עזרא סופר כג תשרי
נחמה בת פלורה כג תשרי
פלורה בת עזיזה ראובן כג תשרי
ג'ורג' ראובן בן רחל כג תשרי
יצחק משה עטאר כג תשרי ספר תורה
ויאולט רוזנפלד בת טובה כד תשרי
הבחור שלמה מרדכי אוחנה כד תשרי ספר תורה
אברהם שמעון וגרגיה הלוי כד תשרי
הרב הגאון יואל בן ישראל בן יוסף כו תשרי
יצחק משה מרדכי כז תשרי
מאיר יוסף לוי כח תשרי
מנשה פרץ בן זבידה ויצחק ל תשרי
יקרי הקהילה – חודש חשון
שם יום חודש תרומה
ליזטה בת מרים א חשון ספר תורה
נג'יה בת עזיזה דלומי א חשון
סלים יעקב חרדון א חשון
נעימה בת חביבה שמולי כהן א חשון
אהרון יחזקאל כהן בן צלחה ב חשון
רחמים בן שמחה ג חשון
שירה בת שמחה ג חשון
עזיזה בת סרח ד חשון תאורה
שמואל בן חיה זרעיה ה חשון
אהרון בן מיכאל ה חשון
מסעודה בת עזיזה ה חשון
ששון ג'ורג'י רג'ואן בן נעימה ו חשון
דוד בן שדרה הפטול ז חשון
עייש עמר בר פריחה ז חשון
כתון בת שמחה צדיק ז חשון בת 108
סלים עזרא כדורי בן צלחה ז חשון
מרגלית בת עזיזה ח חשון
יחיאל אפרים בן רינה לוי ח חשון
כדורי ששון זבלי ח חשון
דוד בן משה וחביבה דרור ט חשון
יוסי בן משה ואהובה ריעני י חשון
עזרא דוד סחייק יא חשון ספר תורה
ג'ורג'יה בת הרב דוד סופר יא חשון
יפה ידידיה זילכה יא חשון
מנשה אהרון הכהן יא חשון
אליה גרג'י כהן יג חשון
רבקה בקי בת ונוס יג חשון
שמחה בת סמרה יג חשון
פרידה בייביש בת מסעודה יג חשון
איילן אשת יעקב אהרון ג'דע יד חשון
עזרא יעקב הלוי (דרזי) יד חשון
רוזה דלאל אשת רפאל טו חשון
קלר עידו בת גורג'יה ועבדאללה טו חשון
תומר מזרחי בן שמחה ועוזי טו חשון
שם יום חודש תרומה
רוזה בת כתון סופר טז חשון ספר תורה
שמחה שמש בת מזל טז חשון
סיריל מוזס בת אהרון ופרחה טז חשון
יעקב אברהם הלוי (חייט) טז חשון
טויה בת שמחה רג'ואן טז חשון
צ'חלה בת שמחה יז חשון
אפרים בן חביבה יז חשון
מתתיהו סוורי בן מלבים יז חשון
אברהם זעפרני בן יעקב יז חשון ספר תורה
אבלין חנה בת נעימה חרדון יח חשון
אלישע זהרי בן שלמה וצלחה יח חשון
אסתר נוי בת חניני ומנחם חי יט חשון
יצחק בן צ'חלה יט חשון
אבהון הכהן רחמים ופרידה יט חשון
רוזה בת פרחה יט חשון ספר תורה
מאיר חכם דוד סופר כ חשון ספר תורה
סלים מנשה משעל בן מסעודה כ חשון ספר תורה
אדי בן שרווין אלבז כא חשון
אדי בן שרי ויוסף ענבל כא חשון
סלימה בת צלחה כב חשון
יוסף חי בן לולו כב חשון
יוסף מרדכי שבתאי כג חשון
יוסף ציון סחייק כג חשון
נור(נורית) בת איילן אשת עובדיה לוי כג חשון
ויולט הירשאן בת שמחה כג חשון
יצחק אליהו עידה בן ג'ויה כג חשון
מרדכי מלכיאל מני כד חשון
יהודה ג'ורג בן צלחה כד חשון
אמנון בן משה ואהובה ריעני כד חשון
ששון בן עדה ודוד דרור כה חשון
יוסף שבתאי מרדכי כז חשון
יצחק ששון מוכמל בן חביבה כז חשון
יעקב מנחם חי בן לולו כח חשון
אברהם משה בן נפתלי כח חשון
יחזקאל עזרא מאיר חלימה כט חשון
ג'ני מוזס בת חנה טוויג כט חשון
יקרי הקהילה – חודש כסלו
שם יום חודש תרומה
אהרון בן רחל ולופא א כסלו
שרה בת יהונתן ומיכל ב כסלו
עזרא יעקב טוויג בן מזל ב כסלו
נסים אהרן כהן ד כסלו
דוד זיו-לי (שם טוב) בן ששון ועמאם ה כסלו
הלה בת מסעודה שלמה ו כסלו
שמחה מרסל כבאזה ז כסלו
חייאן בן מסעודה עזרא שמעון ז כסלו
איירן אשת עזרא מנשה גורג'י לבית דלאל ח כסלו
משה עזרא הלוי(דרזי-ארז) ח כסלו
יוסף משה מצרי בן מזל ח כסלו
יפה בת רחל ט כסלו
אהרון בן לאה וסבז י כסלו
דוד צ'אצ'ק בן יחזקאל חיים ולולו י כסלו
אליהו שעיה בן רוזה יב כסלו
ציון אברם פתאל יב כסלו
זמיר סלים חייק בן נסירה יג כסלו
ישראל ניסנוב בן רחל יג כסלו
טובה בת דקלה סוירי יג כסלו
טובה בת פרחה יג כסלו ספר תורה
מוריס שאול עובדיה טו כסלו
יעקב בן פרחה יז כסלו
שמחה בת רחמה עבודי יט כסלו
הגבאי הראשון מאיר יוסף בן שמחה דלומי יט כסלו ספר תורה
אליה משה הלוי בן מרים יט כסלו
חנוך בן מרים ברונפמן יט כסלו
אליהו בן שמחה בן משה כא כסלו
שרה בת יונתן ומיכל כא כסלו
סלים נחום שקורי כב כסלו חבר ועד
ציון בן רחל סומך כב כסלו
מרים לרמן בת קלרה כב כסלו
משה דלאל בן אליהו ופרחה כב כסלו
אסתר תיווה בת זוהרה כב כסלו
יצחק אליהו פוסטי כב כסלו ספר תורה
יצחק חיים שנין כב כסלו
שם יום חודש תרומה
רגינה עובדיה בת מסעודה כג כסלו
מאיר אליעזר בן יפה כג כסלו
עליס בן מויאל בת מסעודה כג כסלו
לאה זר בת ציפורה כג כסלו
שמחה בת שרה כהן כד כסלו
יצחק מאיר בן עזיזה כד כסלו ספר תורה
פרופ שלמה יונה טואף בן שבתאי כה כסלו
יעקב בן שמואל שנין כה כסלו
תקוה אטרקדי תווינה כה כסלו
הבחור דוד  אברהם רסולי בן דוריס כה כסלו ספר תורה
שאול סלמון בן פרחה כו כסלו
עזר צלח שלמה בן חנני כו כסלו
פרחה בת חביבה כז כסלו
חביבה עבודי בת טפחה כח כסלו
וויקטוריה אליס בת דוד מסינגפור כח כסלו
אהרון סגל בן רשל כט כסלו
שלומית קורן כט כסלו

זמני תפילה
ימים
שחרית
6:05, 6:50 א, ג, ד, ו,
שחרית 5:55, 6:50 ב, ה,
שחרית
6:30, 7:30, 8:15, 8:45, 9:30
ש מנחה ומעריב 15 דקות לפני השקיעה א - ה מנחה 25 דקות אחרי הדלקת נרות בשעון קיץ מנין נוסף: 45 דקות אחרי הדלקת נרות ו מנחה 1:00 (1:15 בשעון קיץ), 10 דקות לאחר זמן בדלקת נרות ש מעריב זמן הבדלה ש
חדשות
חדשות 1!!!
חדשות 2!!!
חדשות 3!!!
חדשות 4!!!
WP-Ticker powered by SteGaSoft